top of page

מאמרים בעברית

חיים זנדברג "התיישנות שיעבודים" משפטים כב 641 התשנ"ד

חיים זנדברג "המחאת זכות – מכר מותלה או משכון? עוד על האבחנה והשלכותיה" משפטים לא 985 התשס"א

חיים זנדברג "בזכות ההתחשבות בחוכרי קרקע חקלאית" המשפט ז 201 התשס"ב

חיים זנדברג "הסתמכות על מרשם זכויות – חזון לעומת מציאות" עלי משפט ב 273 התשס"ב

חיים זנדברג "חלוקה ורישום תלת-ממדיים של המרחב התת-קרקעי" ספר ויסמן – מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן 281 שלום לרנר ודפנה לוינסון-זמיר עורכים, התשס"ב
חיים זנדברג "פרשת מנהרות הכרמל וחלוקה תלת-ממדית של הבעלות במקרקעין – אגב ע"א 119/2001 אקונס נ' מדינת ישראל" מקרקעין ב(2) 3 2003

חיים זנדברג "עתירת 'הקשת הדמוקרטית המזרחית' לבג"ץ בפרשת עיגון הזכויות בקרקע איננה רק כנגד ההטבות אלא יש בה גם כיוון של צדק חברתי" קרקע 54 48 התשס"ב

חיים זנדברג "הסדר זכויות במקרקעין בא"י ובמדינת ישראל" קרקע 54 55 התשס"בחיים זנדברג "ירושלים – הסדר והפקעת זכויות במקרקעין" המשפט ח 505 התשס"ג

חיים זנדברג "הבעלות בדרכים מוניציפאליות (מתרוכה) לאחר שינוי ייעודן – על פרשנותו הראויה של סעיף 154 לחוק המקרקעין" מקרקעין ג(3) 3 2004

חיים זנדברג "איסור העברת מקרקעי ישראל: היסטוריה ומציאות – על ספרו של יוסי כץ, והארץ לא תימכר לצמיתות – מורשת קרן קימת לישראל והחלת עקרונותיה בחקיקה בישראל, ירושלים: הוצאת המכון לחקר תולדות קרן קימת לישראל והקתדרה ללימודי תולדות קרן קימת לישראל ומפעליה, אוניברסיטת בר אילן, תשס"ב" קתדרה 112 169 התשס"ד

חיים זנדברג "פלורליזם ערכי בדיני קניין – על יסודות 'האמונה הדמוקרטית' ב'קניין על פרשת דרכים' מאת חנוך דגן" מקרקעין ד(5) 3 (2005

חיים זנדברג "הפקעות, אחריות חברתית והגנת הקניין הפרטי בעיני בית המשפט העליון – אגב דו"ח הועדה הבינמשרדית לשינוי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943" המשפט יא 585 2007)

חיים זנדברג "לאן הולך השקל שלך? פיקוח על עמלות גיוס תרומות באמצעות הטלפון" המשפט יא 161 2007

 חיים זנדברג "פרשת קעדאן כאירוע מכונן בתחום הקצאת משאבי המקרקעין מקרקעין ז(3) 4 2008

חיים זנדברג "השפעת התדמית של בעלי ההון על תהליך ההפרטה החברתית – על ספרו של עו"ד ש.בירן 'בשבחי האופורטוניזם: מבוא לתורת ההזדמנות'" מקרקעין ז 128 2008

חיים זנדברג  "סכסוך הבעלות על הקרקע איננו הנושא המרכזי של 'בעיית הבדואים'" קרקע 66 56 2009

חיים זנדברג "הרפורמה במקרקעין – האם הגולם יקום על יוצרו ?" המכון לדמוקרטיה 3.8.2009

חיים זנדברג "קולוניאליזם תרבותי – האמריקניזציה של החינוך המשפטי בישראל" המשפט יד 419 2011

חיים זנדברג, אדם חפרי-וינוגרדוב "ויתור הבת על ירושתה במגזר הערבי-פלשתיני בישראל – תפקידם של בתי המשפט האזרחיים" עיוני משפט לג 373 2010
חיים זנדברג, אדם חפרי-וינוגרדוב "ויתור הבת על ירושתה במגזר הערבי-פלסטיני בישראל –כלים להתמודדות משפטית" בתוך לנוכח בית הדין השרעי-תהליכי שינוי במעמדן של נשים מוסלמיות בישראל ובמזרח התיכון 229 (ליאת קוזמא עורכת, רסלינג 2011

חיים זנדברג "פרשת קרסיק והתיקון לדיני ההפקעות – אנטומיה של משא ומתן אסטרטגי בין רשויות", מחקרי משפט כז 409 2011

חיים זנדברג "אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי - על ספרו של נתן ברון "שופטים ומשפטנים בארץ ישראל – בין קושטא לירושלים 1900–1930" יד 683 2011

חיים זנדברג "הגבלות על פעילות פוליטית של ארגונים ומימונה"  משפטים מג 183 2012

חיים זנדברג "עמדת המדינה בשאלת הקרקעות בנגב" בתוך החברה הבדואית בנגב במציאות משתנה 11 (בסדרת עדכן הערבים בישראל, מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל-אביב, עוזי רבי ואריק רודניצקי עורכים) 2012)

חיים זנדברג "צדק חלוקתי מול שלילת מדינת הלאום היהודי" קרקע, דמוקרטיה ויחסי רוב-מיעוט 23 -38 (יצחק שנל, גדעון ביגר, אנדה רוזנברג עורכים, מכון וולטר ליבך-אוניברסיטת תל- אביב, 2013

*חיים זנדברג "ההצדקות למוסד ההתיישנות במקרקעין - ביהודה ושומרון" סוגיות בדיני המקרקעין והמשפט הבינלאומי ביהודה ושומרון 209 (הראל ארנון וחגי ויניצקי עורכים, בורסי ומרכז אדם ואדמה, 2013

חיים זנדברג "בין חזון לחוזה-יוסי כץ מחזון לחוזה – תולדותיו ומורשתו של חוזה החכירה של הקרן הקיימת לישראל עם ההתיישבות העובדת, 1901-1960 (הוצאת הספרייה הציונית, 2012)" 152 202 תשע"ד

חיים זנדברג "האם ישיב "המשפט החקלאי" עטרה ליושנה ?-על הספר "המשפט החקלאי בישראל" מאת ורד דשא", נ"ג 571 תשע"ה

חיים זנדברג "תהליכי ההיווצרות של מלאי המקרקעין הציבורי בישראל" פריצת חסמי הדיור בישראל-חלק א': שוק הקרקעות 3 פורום קהלת, 2015

 חיים זנדברג, חיה זנדברג "סכסוכי משמורת בין הורים: יחסן של ערכאות אזרחיות לגישת הדין השרעי" מעמד אישי ומגדר-נשים פלסטיניות בישראל 201 היבא יזבק וליאת קוזמא עורכות, פרדס, 2017

חיים זנדברג "מימוש ההבטחה הכפולה של מגילת העצמאות בתחום המקרקעין" ספר רובינשטיין 181, מרים מרקוביץ'-ביטון, אודי נוימן עור' 2020

חיים זנדברג "עסקה בזכות אובליגטורית או בזכות במקרקעין? תכלית, לשון ואקטיביזם שיפוטי", משפטים על אתר יג 79 2020

חיים זנדברג "תרומתו של יהושע ויסמן לדיני הקניין ולעולם המשפט בישראל", משפטים על אתר טז 22 2020

חיים זנדברג "הצעת פירוש לסעיף 7 לחוק הלאום", פירוש לחוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, יובל שני וידידיה שטרן עורכים, המכון לדמוקרטיה, טרם

פורסם

חיים זנדברג "חדשנות בדיני המקרקעין", מקרקעין כ(2) 3 (2021)

חיים זנדברג "האיסור הפלילי על מכירת מקרקעין לישראלים ברשות הפלסטינית", משפטים על אתר כ (4.12.2022)

חיים זנדברג "המאבק על עצמאות הרשות השופטת ברשות הפלסטינית" (צפוי להתפרסם)

חיים זנדברג "בג”ץ חוק ההסדרה כקטליזטור לפסקת ההתגברות", בלוג רשות הרבים (16.2.2023)

חיים זנדברג "פגיעה בקניין הפרטי במתחמי פינוי ובינוי״, משפטים נד (מאמרים שיראו אור בקרוב, 11.9.2023).

Original.png
bottom of page